Ban bảo vệ dân phố

- Trưởng ban bảo vệ dân phố phường: Đỗ Vi Thắng

- Phó ban bảo vệ dân phố phường: Đỗ Văn Tuấn

Viết bình luận

Xem thêm tin tức