Các cơ sở Tín ngưỡng – Tôn giáo trên địa bàn phường Phúc La

Thực hiện chính sách Tín ngưỡng - Tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, UBND phường Phúc La luôn chủ động phối hợp với UB MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước về Tín ngưỡng - Tôn giáo tới cán bộ, Đảng viên, chức sắc, nhà tu hành, tín đồ và nhân dângóp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hiện nay, trên địa bàn phường Phúc La có 02 cơ sở Tôn giáo, 01 địa điểm sinh hoạt theo điểm nhóm và 04 cơ sở Tín ngưỡng:

* Cơ sở Tôn giáo:

+ Chùa Yên Phúc, hiệu là "Linh Thông Tự", trụ trì là Sư thầy Thích Đàm Hưng. Chùa Yên Phúc có trên 200 tín đồ.

+ Chùa Xa La, hiệu là "Hạnh Hoa Tự", trụ trì là Sư thầy Thích Đàm Thanh (Tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam). Chùa Xa La có khoảng trên 400 tín đồ.

Các Tín đồ đạo phật chủ yếu là những người làm nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, một số ít là công nhân viên chức Nhà nước. Họ đều có tinh thần yêu nư­ớc, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, Chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực lao động sản xuất, tham gia các hoạt động xã hội, đoàn kết xây dựng quê hư­ơng.

+ Đạo Tin lành phái Nhân chứng Giê - hô - va: Sinh hoạt theo điểm nhóm tại Số 15 BT2 - Tổ dân phố số 17 - KĐT Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội với số lượng đăng ký tham gia là 43 người.

* Cơ sở Tín ng­ưỡng:

 + Đình, Miếu Xa La (thuộc địa bàn Tổ dân phố số 11) thờ Thành hoàng làng Đức Thánh Linh Lang Đại Vương Hoàng tử Hoằng Chân thời nhà Lý - Thế kỷ XI. Năm 2004, Đình - Miếu Xa La đ­ược UBND Tỉnh Hà Tây (nay là UBND Thành phố Hà Nội) công nhận Di tích lịch sử văn hoá. Lễ hội hàng năm diễn ra vào ngày 9, 10 tháng Giêng.

 + Đình Yên Phúc (thuộc địa bàn Tổ dân phố số 4), Miếu Yên Phúc (thuộc địa bàn Tổ dân phố số 2): Thờ Thành hoàng làng Đức Thánh An Trì Linh Lang Đại Vương Hoàng tử Uy Đô thời nhà Trần - Thế kỷ XIII. Năm 2001, Đình Yên Phúc đã đ­ược Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa–Thể thao & Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá. Lễ hội hàng năm diễn ra vào ngày 14, 15 tháng Giêng.

Thực hiện: 

Lan Anh

Viết bình luận

Xem thêm tin tức