Công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng