Công văn về việc doanh nghiệp đã được xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sửa đổi bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại Hà Nội

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

08/08/2019

Người ký văn bản: 

Cấn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông

Nơi nhận: 

Để tuyên truyền.

Nội dung thông báo: 

Công văn về việc doanh nghiệp đã được xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sửa đổi bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại Hà Nội. Chi tiết xem tại tệp đính kèm.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo