Đảng ủy phường Phúc La tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Sáng ngày 16/6/2018, Đảng ủy phường Phúc La tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Về dự hội nghị  có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ phường, các đồng chí bí thư chi bộ và các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu, Nguyên  Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về “ Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là các cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết về “ Cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” ; Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội ”.

Sau hội nghị này, Đảng ủy phường Phúc La yêu cầu các chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát hợp với tình hình thực tế của từng chi bộ, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

 

 

Thực hiện: 

Huyền Trang

Viết bình luận

Xem thêm tin tức