Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi viết "Chung tay xây dựng Hà Đông văn minh, hiện đại" chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng và 115 năm ngày thành lập Hà Đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

15/08/2019

Người ký văn bản: 

Phạm ĐÌnh Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc La

Nơi nhận: 

Để tuyên truyền.

Nội dung thông báo: 

Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi viết "Chung tay xây dựng Hà Đông văn minh, hiện đại" chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng và 115 năm ngày thành lập Hà Đông. Chi tiết xem tại tệp đính kèm.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo