MIẾU YÊN PHÚC ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ

Miếu Yên Phúc là một trong hai địa danh của khu Yên Phúc (cùng với đình) là nơi thờ nơi thờ An Trì Linh Lang một vị tướng có công đánh giặc cứu nước trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông hồi thế kỷ XIII. Đình Yên Phúc được Bộ Văn hóa thông tin .... công nhận Di tích lịch sử năm 2001. Căn cứ vào lời kể của các cụ cao niên cùng thần phả, sắc phong còn lưu giữ tại đình làng Yên Phúc thì ngôi miếu được gắn kết chặt chẽ với ngôi đình. Vì vậy miếu Yên Phúc được ra đời từ thời Lê. 

Miếu Yên Phúc, phường Phúc La là di tích lịch sử văn hóa, tồn tại nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của một cộng đồng dân cư. Trong quá trình hiện hữu, miếu Yên Phúc góp phần đáng kể trong việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đây là nơi thờ tự của nhân dân và cũng là nơi tưởng nhớ tới các vị thần có công với dân với nước. Nơi đây đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của dân làng, giáo dục tinh thần hiếu học, yêu quê hương cho các thế hệ hiện sinh.

Di tích miếu Yên Phúc cùng đình Yên Phúc, thờ An Trì Linh Lang xứng đáng được bảo vệ để giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam nói chung và của nhân dân Phúc La nói riêng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Với những giá trị to lớn, đầy ý nghĩa lịch sử của Miếu Yên Phúc. Trong những năm qua Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể của phường cùng Ban bảo vệ di tích đình, miếu Yên Phúc, đặc biệt là nhân dân Yên Phúc đã tiến hành trùng tu, sửa chữa nhiều lần vào năm 1983 và những năm gần đây, đồng thời tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về giá trị lịch sử, của di tích để quảng đại quần chúng hiểu về di tích, trên cơ sở đó có ý thức tham gia bảo vệ giữ gìn cảnh quan, sưu tầm và phát huy giá trị của di tích.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy và quản lý di tích một cách có hiệu quả, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ khoa học, hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xếp hạng di tích miếu Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông là di tích: Lịch sử.  Xuất phát từ những nội dung giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học và thẩm mỹ, ngày 13/10/2017 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 7151/QĐ UBND về xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố. Việc xếp hạng di tích lịch sử đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng để bảo vệ và phát huy tốt giá trị của di tích lịch sử.

Ngày 26/10/2017, Ban quản lý di tích danh thắng – Sở văn hóa và thể thao Hà Nội long trọng tổ chức Lễ giao nhận Bằng Xếp hạng di tích lịch sử Miếu Yên Phúc cho địa phương.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức