MTTQ- Đoàn thể - Hội đoàn

Chiều ngày 19/10/2018, UBMTTQ phường  Phúc La triển khai Kế hoạch tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt...

Sáng 06/01/2015 phường Phúc La tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Chiều ngày 08/01/2015, Tại Hội trường UBND phường Phúc La, Đoàn Thanh niên phường tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh...

Nội dung đang được cập nhật.

- Bí thư: Đỗ Thanh Hải

- Phó Bí thư: Nguyễn Thị Huyền Trang

- Phó bí...

- Chủ tịch: Lê Thị Hương

- Phó Chủ tịch: Vũ Thị Cúc 

- Địa...

- Chủ tịch: Vũ Dương Thụy

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Thanh

- Địa chỉ...

- Chủ tịch: Vũ Dương Thụy

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Thanh

- Địa chỉ...

- Chủ tịch: Vũ Trọng Huấn

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh

- Địa chỉ...

Trang