Phường Phúc La tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2015

Sáng ngày 10/01/2015, UBND phường Phúc La đã phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở phường Phúc La tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan phường Phúc La năm 2015. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó trưởng Đài truyền thanh quận Hà Đông, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ, BCH Công đoàn cơ sở và toàn thể các cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2015 của UBND phường, báo cáo kết quả công tác công đoàn cơ quan năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2014 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2015.

Trong năm 2014, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy phường và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của phường. Đặc biệt là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, phát huy được sức mạnh của cả tập thể cũng như tính chủ động, sáng tạo trong công việc của mỗi cán bộ, công chức, nhân viên, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 03 đồng chí.

Kết thúc Hội nghị, 100% đoàn viên công đoàn cơ quan phường thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2015, quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Thực hiện: 

Lan Anh

Viết bình luận

Xem thêm tin tức