Phường Phúc La triển khai hướng dẫn thực hiện đăng ký đất đai, Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, Cộng đồng dân cư người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sáng 08/01/2015, UBND phường Phúc La tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực UBND - UB MTTQ phường, trưởng các ban ngành, đoàn thể, các ông, bà tổ trưởng Tổ dân phố.

Tại hội nghị, UBND phường giao nhiệm vụ cho các ban ngành liên quan phối hợp với các Tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định. Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất mà chưa đăng ký, phải thực hiện đăng ký đất đai (lần đầu) trước ngày 01/7/2015; kể từ ngày 01/7/2015 hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất mà chưa đăng ký đất đai thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quy định tại Luật Thủ đô.

 

Theo Công văn số 1330/TNMT ngày 7/11/2014 của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông về việc hướng dẫn thực hiện việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

- Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính.

- Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý, đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

- Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử có giá trị pháp lý như nhau.

- Đăng ký đất đai lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

+ Thửa đất được giao, cho thuê sử dụng;

+ Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

+ Nhà ở và tài sản gắn liền với đất chưa đăng ký.

- Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây;

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

+ Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

+ Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

+ Chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

+ Chuyển hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thu đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng;

+ Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

+ Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

+ Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật.

+ Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

+ Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

Kết luận Hội nghị, UBND phường đề nghị các ban ngành, đoàn thể và các Tổ dân phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất mà chưa thực hiện việc đăng ký đất đai theo quy định đến tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông để được cung cấp thông tin và hướng dẫn các thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất mà chưa thực hiện việc đăng ký đất đai (lần đầu) đến tại Ban Địa chính – UBND phường để được hướng dẫn theo quy định.

Thực hiện: 

Lan Anh

Viết bình luận

Xem thêm tin tức