Phường Phúc La triển khai Kế hoạch rà soát thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô

Sáng 08/01/2015, UBND phường Phúc La tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn phường năm 2015. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực UBND - UB MTTQ phường, trưởng các ban ngành, đoàn thể, các ông, bà tổ trưởng Tổ dân phố.

Theo Quyết định số 87/2014/QĐ – UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Đối tượng chịu phí: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe), bao gồm: xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là xe mô tô).

- Người nộp phí: Các tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quản lý xe mô (sau đây gọi chung là chủ phương tiện) thuộc đối tượng chịu phí là người nộp phí ( trừ các trường hợp miễn phí.

- Các trường hợp miễn phí:

+ Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng.

+ Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định.

- Mức thu phí đối với xe mô tô (không bao gồm xe máy điện) cụ thể như sau:

+ Loại phương tiện chịu phí có dung tích xy lanh đến 100 cm3 có mức thu phí là 50.000 đồng/năm.

+ Loại phương tiện chịu phí có dung tích xy lanh trên 100 cm3 có mức thu phí là 100.000 đồng/năm.

- Cơ quan thu phí:

+ Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn.

+ UBND cấp xã chỉ đạo tổ dân phố (hoặc thôn) hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn theo mẫu số 02/TKNP tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BTC và tổ chức thu phí.

- Chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí như sau:

+ Đối với xe phát sinh từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 7 hàng năm (từ ngày 01/7 đến ngày 31/7), cụ thể:

Xe đăng ký mới thực hiện khai nộp phí với mức thu phí bằng ½ mức thu năm.

Xe đăng ký lần 2 trở đi (xe này đã được đăng ký trước ngày 01/01 của năm đó):

+ Nếu xe đó chưa được nộp phí thì chủ phương tiện phải khai nộp phí với mức thu phí cả năm.

+ Nếu xe đó đã được nộp phí thì chủ phương tiện chỉ thực hiện nộp Tờ khai phí và không phải nộp phí năm phát sinh.

+ Đối với xe phát sinh từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 01 năm sau (chậm nhất ngày 31/01):

+ Đối với xe đăng ký lần đầu và lần thứ 2 trở đi (đã được nộp phí của năm phát sinh) thì chủ phương tiện không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.

+ Trường hợp đăng ký lần thứ 2 trở đi nhưng xe đó chưa được nộp phí của năm phát sinh thì chủ phương tiện phải thực hiện khai nộp phí bổ sung tiền phí của năm phát sinh, cùng với số phí phải nộp của năm tiếp theo.

- Các năm tiếp theo không có biến động tăng, giảm xe: chủ phương tiện thực hiện nộp phí vào tháng 01 hàng năm (chậm nhất 31/01) mức thu phí 12 tháng cho cơ quan thu phí.

Tại hội nghị, UBND phường giao nhiệm vụ cho các ban ngành liên quan phối hợp với các Tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc kê khai và chấp hành nộp phí đường bộ theo quy định của Nhà nước, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các ông, bà nhóm trưởng, dãy trưởng, trưởng tòa nhà... phát và thu tờ khai hướng dẫn người nộp phí kê khai theo đúng mẫu. Thời gian thực hiện rà soát và thu tờ khai của người nộp phí xong trước ngày 20/01/2015.

Thực hiện: 

Lan Anh

Viết bình luận

Xem thêm tin tức