Sở Y tế ban hành công văn v/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Sở Y tế ban hành công văn số : 4502/ SYT- NVD v/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 

Xem thông tin chi tiết tại đây 

Thực hiện: 

Huyền Trang

Viết bình luận

Xem thêm tin tức