Sở Y tế ban hành công văn v/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Sở Y tế ban hành công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 

Thực hiện: 

Huyền Trang

Viết bình luận

Xem thêm tin tức