Thông báo Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

01/09/2019

Nơi nhận: 

          

Nội dung thông báo: 

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945- 2/9/2019), UBND quận Hà Đông phối hợp với Nhà hát tạp kỹ và nghệ thuật xiếc Hà Nội, tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân, thời gian 19g00 ngày 1/9/2019  ( Chủ nhật) tại sân khấu ngoài trời trước cổng trụ sở Quận ủy- HĐND-UBND quận Hà Đông. UBND phường Phúc La thông báo đến toàn thể nhân dân được biết,  sắp xếp thời gian đến xem và cổ vũ.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo