Thông báo Địa điểm thi, lịch thi, danh sách phòng thi, sơ đồ phòng thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Hà Đông năm 2019

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

05/11/2019

Người ký văn bản: 

Phạm Thị Hòa - Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông

Nơi nhận: 

Nội dung thông báo: 

Thông báo Địa điểm thi, lịch thi, danh sách phòng thi, sơ đồ phòng thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Hà Đông năm 2019

Xem thông tin chi tiết tại đây 

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo