Thông báo kỳ thi tuyển lao động theo chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020

Nội dung thông báo: 

Thực hiện Văn bản số 4281/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 24/12/2019 của Bộ Lao động-TB&XH về việc thông báo về kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020; Phường Phúc La thông báo kỳ thi tuyển lao động theo chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020.

Xem thông tin chi tiết tại đây

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo