THÔNG BÁO Về việc hết thời gian treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc chào mừng 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2019)

Người ký văn bản: 

Phạm ĐÌnh Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc La

Nội dung thông báo: 

Thực hiện  kế hoạch của UBND phường, các tổ dân phố đã thực hiện trang trí tuyên truyền  và vận động các hộ gia đình treo cờ tổ quốc chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ( 02/9/1945- 2/9/2019). Theo kế hoạch của UBND phường thời gian treo băng zôn, khẩu hiệu từ ngày 25/8/2019 đến hết ngày 3/9/2019; thời gian treo cờ tổ quốc từ ngày 30/8/219 đến hết ngày 2/9/2019. Để đảm bảo công tác trang trí tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, Tết trên địa bàn, đảm bảo trang trọng, đúng quy định, UBND phường Phúc La thông báo:

1. Đề nghị các tổ dân phố thực hiện tháo dỡ toàn bộ các băng rôn tuyên truyền chào mừng 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2019) và thông báo vận động các gia đình hạ cờ Tổ quốc khi đã hết thời gian tuyên truyền theo nội dung Thông báo của UBND phường, đảm bảo để các băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc không bạc màu, luôn được giữ mới.

2. Giao Ban Văn hóa – Thông tin kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện với UBND phường và hướng dẫn các tổ dân phố thực hiện các nội dung trong Thông báo; phối hợp khắc phục ngay những tồn tại trong công tác tuyên truyền theo phản ánh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao quận Hà Đông.

Trên đây là thông báo về việc  tháo băng zôn, khẩu hiệu, hạ cờ Tổ quốc khi hết thời gian tuyên truyền chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ( 2/9/1945- 2/9/2019) trên địa bàn phường Phúc La, đề nghị các ban ngành liên quan, các tổ dân phố thực hiện tốt nội dung trong thông báo.

Xem thêm thông báo