THÔNG BÁO V/v duy trì triển khai thực hiện tốt công tác VSMT – DBG chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2019

Người ký văn bản: 

Phạm ĐÌnh Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc La

Nội dung thông báo: 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Quận Hà Đông, UBND phường tiếp tục triển khai ra quân tổng VSMT-DBG chủ động phòng chống dịch SXH. UBND phường đề nghị:

1. Các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các trường học, chủ đầu tư và nhà thầu các dự án xây dựng:

- Huy động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tổng dọn VSMT – DBG tại tổ dân phố, cơ quan, đơn vị mình vào sáng thứ 7(ngày 21/9/2019) để chủ động phòng chống dịch SXH.

- Đề nghị đồng chí trưởng các đoàn thể của phường chỉ đạo các hội viên tham gia vệ sinh môi trường vào thứ 7 hàng tuần.

 - Duy trì tổ chức làm VSMT – DBG tại cộng đồng, cơ quan, đơn vị, không để các vật dụng, đồ phế thải tại cơ sở để diệt trừ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh SXH. Công tác VSMT – DBG cần làm thường xuyên hàng tuần và hiệu quả, triệt để, đảm bảo không có ổ bọ gậy tại các gia đình, cơ quan, đơn vị, khu vực công cộng…

* Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách:

+ Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

          + Thả cá vào các dụng cụ chứa nước để diệt loăng quăng/bọ gậy.

+ Thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ hàng tuần.

          + Thu gom, hủy các vật dụng phế thải như chai, lọ, mảnh chai, mảnh lu vỡ, ống bơ, vỏ dừa, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá..., dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến, đặc biệt cần chú ý làm VSMT – DBG sau khi trời mưa.

- Tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các chiến dịch VSMT-DBG và các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.     

- Khi phát hiện các trường hợp mắc SXH hoặc sốt nghi mắc SXH cần đưa đến cơ sở y tế để được tư vấn chăm sóc sức khỏe hoặc thông báo ngay với Trạm y tế phường và phối hợp điều tra dịch tễ, xử lý VSMT không để bệnh SXH lây lan.

 

2. HTX Yên Phúc:

- Tổ chức VSMT- DBG tại khu đất nông nghiệp và khu vực chợ Yên Phúc, chú ý khu vực bán cây cảnh.

- Thời gian: 7h00’ sáng thứ sáu (ngày 20/9/2019).

3. Trạm y tế phường:

- Phối hợp thực hiện và giám sát công tác VSMT – DBG, công tác phòng chống SXH tại các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học.

4.  UBND phường đề nghị :

  Đề nghị các đồng chí trưởng đoàn thể chỉ đạo các chi hội ở tổ dân phố huy động đoàn viên, hội viên cùng với tổ dân phố tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần, lưu ý nhất là các tổ dân phố số 12,16,17,18 mỗi tổ cử 15 thành viên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham gia VSMT – DBG tại khu đất vườn rau do hợp tác xã Xa La quản lý và khu vực vườn rau tổ 16.

Các cấp ủy chi bộ tổ dân phố cần tăng cường chỉ đạo sát sao hơn trong công tác vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần (21/9/2019), huy động đầy đủ các chi hội, tổ chức xã hội và nhân dân làm VSMT – DBG thực sự có hiệu quả, đảm bảo tất cả các hộ gia đình trong tổ dân phố được kiểm tra và xử lý triệt để không còn có ổ bọ gậy.

* Lưu ý: Các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường tiếp tục tổ chức đồng loạt ra quân làm VSMT – DBG từ 7h00’(thứ 7) ngày 21/9/2019.

Trên đây là thông báo về việc triển khai thực hiện tốt công tác VSMT – DBG  trên địa bàn phường, UBND phường đề nghị các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, các trường học, chủ đầu tư, các dự án xây dựng, nhà hàng … triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong thông báo, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường Phúc La.  

Nơi nhận:

- UBND Quận Hà Đông ( để b/c);

- Đảng uỷ - HĐND phường (để b/c);

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức

kinh tế,các trường học ...(để t/h);

- TYT phường;

- Lưu: VT.      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

                                       PHÓ  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

(đã ký) 

Phạm Đình Nam

Xem thêm thông báo