Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
V/v cấp thẻ căn cước công dân
Thông báonghỉ Ngày Quốc khánh (02/9) năm 2020 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Phúc La 26/08/2020
Công điện khẩn số 07 của Chủ tịch UBND Thành phố
Công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày Lế Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 21- BỘ Y TẾ
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 20- BỘ Y TẾ
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 19- BỘ Y TẾ
THÔNG BÁO KHẨN SÔ 18 – BỘ Y TẾ
Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế
Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 15 CỦA BỘ Y TẾ
Thông báo niêm yết công khai kết quả họp xét duyệt người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đề nghị hưởng chế độ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 16/07/2020
THÔNG BÁO Tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021
Tiếp tục rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trong tháng 5, tháng 6 năm 2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp TN
Thông báo niêm yết công khai kết quả họp xét duyệt người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đề nghị hưởng chế độ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 22/06/2020
Tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020 12/06/2020
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ
Thông báo niêm yết công khai kết quả họp xét duyệt người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đề nghị hưởng chế độ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 05/06/2020
Thông báo v/v Công tác rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận tiền mặt
Thông báo vv bổ sung vận hành chính thức một số thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3

Trang