Thông báonghỉ Ngày Quốc khánh (02/9) năm 2020 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Phúc La

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

26/08/2020

Người ký văn bản: 

Chủ tịch: Nguyễn Đức Tiến

Nội dung thông báo: 

Căn cứ bộ luật lao động năm 1992; UBND phường Phúc La thông báo về việc nghỉ Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9) năm 2020 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Phúc La như sau:

-     Nghỉ thứ Tư ngày 02 tháng 9 năm 2020 (01 ngày) và trở lại làm việc bình thường vào thứ Năm ngày 03 tháng 9 năm 2019.

UBND phường Phúc La thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được biết và liên hệ công việc./.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo