Thủ tục hành chính

Sáng 17/7, UBND phường Phúc La tổ chức hội nghị đối thoại với trên 100 tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND...

Năm 2019, phường Phúc La đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Phường quan tâm kiểm tra kỷ...

Xác định công tác thực hiện cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời gian qua,...

Từ ngày 18/01/2017, UBND phường Phúc La tiếp nhận hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 đối với 8 thủ tục hành chính, hiện nay danh mục các thủ tục hành...

83 TTHC rút gọn quy trình được thực hiện tại UBND phường Phúc La

Quyết định số 4915/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 07/9/2016 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên...

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính khai tử + xóa đăng ký thường trú

Trang