Thủ tục hành chính

Từ ngày 18/01/2017, UBND phường Phúc La tiếp nhận hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 đối với 8 thủ tục hành chính, hiện nay danh mục các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,...

83 TTHC rút gọn quy trình được thực hiện tại UBND phường Phúc La

Quyết định số 4915/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 07/9/2016 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên...

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính khai tử + xóa đăng ký thường trú

Video hướng dẫn đăng ký khai sinh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính theo Thông tư  liên tịch số 05/2015/TTLT...