Nếp Sống Văn Minh - Mỹ Quan ĐT

 Ngày 8/12/2018 (Thứ 7) UBND phường Phúc La tiếp tục tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy chủ động phòng, chống sốt xuất huyết, lực lượng tham gia chiến dịch gồm cán bộ, nhân...

 Ngày 27/10/2018 ( Thứ 7 ) UBND phường Phúc La tiếp tục tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy chủ động phòng, chống sốt xuất...

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND phường về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, ...

Thực hiện Kế hoạch của UBND Phường Phúc La về việc Triển khai chiến dịch tổng VSMT-DBG chủ động phòng chống SXH năm 2018 .UBND phường Phúc La tổ...

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND phường về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ 7g00 sáng ngày 29 tháng 9...

Sáng ngày 15/9/2018, Phường Phúc La đồng loạt ra quân VSMT, hưởng...

Mặc dù mới được thành lập cuối năm 2012 nhưng chi hội phụ nữ Tổ dân phố số 14 phường Phúc La luôn triển khai và duy trì hoạt động một cách có hiệu...

Trang