Nếp Sống Văn Minh - Mỹ Quan ĐT

Thực hiện Kế hoạch của UBND Phường Phúc La về việc tiếp tục duy trì chiến dịch tổng VSMT-DBG chủ động phòng chống SXH năm 2020. UBND phường Phúc La tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ...

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội V/v ban hành Quy tắc ứng xử...

Thực hiện  có hiệu quả Nghị quyết 05 của Quận ủy Hà Đông và nghị quyết  về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, Trong tháng 9...

 Ngày 8/12/2018 (Thứ 7) UBND phường Phúc La tiếp tục tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy chủ động phòng, chống sốt xuất huyết,...

 Ngày 27/10/2018 ( Thứ 7 ) UBND phường Phúc La tiếp tục tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy chủ động phòng, chống sốt xuất...

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND phường về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, ...

Thực hiện Kế hoạch của UBND Phường Phúc La về việc Triển khai chiến dịch tổng VSMT-DBG chủ động phòng chống SXH năm 2018 .UBND phường Phúc La tổ...

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND phường về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ 7g00 sáng ngày 29 tháng 9...

Sáng ngày 15/9/2018, Phường Phúc La đồng loạt ra quân VSMT, hưởng...

Trang