Quản lý, quy hoạch đô thị

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường Phúc La tăng cường thực hiện công tác quản lý đô thị theo Chương trình 04- CTr/QU ngày 04/4/2016 của Quận ủy Hà Đông về nâng cao hiệu quả công tác quản lý,...

           UBND phường Phúc La tiếp tục triển khai Kế hoạch UBND phường Phúc La  tăng cường...

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường Phúc La tăng cường thực hiện công tác quản lý đô thị theo Chương trình 04- CTr/QU ngày 04/4/2016 của Quận...

Thực hiện Công văn số 2632 /UBND- TNMT của UBND quận Hà Đông  UBND phường Phúc La đã triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật...

hực hiện sự chỉ đạo của UBND Quận Hà Đông,  UBND phường Phúc La tổ chức UBND phường Phúc La tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến đối với Đồ...

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường Phúc La tăng cường thực hiện công tác quản lý đô thị theo Chương trình 04- CTr/QU ngày 04/4/2016 của Quận...

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường Phúc La lãnh đạo tăng cường công tác quản lý đô thị theo Chương trình 04- CTr/QU ngày 04/4/2016 của Quận...

Sáng ngày 24/8/2018, UBND phường Phúc La tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch Tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật...

Trang