Thông Tin Doanh Nghiệp

Theo phân công tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định...

Chi cục Thuế quận Hà Đông vừa có thông báo về việc triển khai công tác thuế đối với các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn...

Ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện...

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Văn bản về việc đình chỉ lưu hành một số loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng....

UBND phường Phúc La nhận được văn bản số 2390/UBND-KT ngày 18 tháng 9 năm 2019 của UBND quận Hà Đông về tuyên truyền thông tin hoạt động kinh...

Sở Y tế ban hành công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn...

Sở Y tế ban hành công văn số : 4502/ SYT- NVD v/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 

...

Trang