Tuyên truyền hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của công ty cổ phần Maca Nutrition Việt Nam

UBND phường Phúc La nhận được văn bản số 2390/UBND-KT ngày 18 tháng 9 năm 2019 của UBND quận Hà Đông về tuyên truyền thông tin hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam

Xem thông tin chi tiết tại đây 

Thực hiện: 

Huyền Trang

Viết bình luận

Xem thêm tin tức