UBMTTQ phường Phúc La triển khai Kế hoạch tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930- 18/11/2018)

Chiều ngày 19/10/2018, UBMTTQ phường  Phúc La triển khai Kế hoạch tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930- 18/11/2018). Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ phường, các ông bà là Ủy viên UB MTTQ  phường, các ông bà tổ trưởng tổ dân phố, các ông bà là Trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Chí – Chủ tịch UB MTTQ đã hướng dẫn các Ban Công tác mặt trận tổ dân phố tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ”tại khu dân cư phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tổ chức nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nội dung tuyên truyền chủ yếu trọng tâm về truyền thống vẻ vang của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ tổ quốc;  tuyên truyền  đợt thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, và cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”…Thời gian tổ chức trong vòng 01 ngày, các ban công tác mặt trận thống nhất chọn ngày tổ chức từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 18/11/2018.

           “ Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư được tổ chức vào dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930- 18/11/2018) nhằm mục đích tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”.

Thực hiện: 

Huyền Trang

Viết bình luận

Xem thêm tin tức