UBND phường Phúc La duy trì thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và đô thị

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường Phúc La tăng cường thực hiện công tác quản lý đô thị theo Chương trình 04- CTr/QU ngày 04/4/2016 của Quận ủy Hà Đông về nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Hà Đông  giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị 01 của Thành phố về “ Năm trật tự và văn minh đô thị ”. Trong tháng 9, UBND phường Phúc La đã chỉ đạo bộ phận kiểm tra xây dựng và quản lý đô thị duy trì và kiểm tra , đôn đốc, giám sát các hoạt động xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về TTXD, kiểm tra hoạt động xây dựng trước và sau khi khởi công công trình, yêu cầu chủ đầu tư chấp hành hoạt động xây dựng đảm bảo VSMT, an toàn lao động, trật tự công cộng.

UBND phường chỉ đạo, công chức địa chính, xây dựng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động xây dựng trước và sau khi khởi công công trình, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về TTXD, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm mới phát sinh, không để xảy ra các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, trái phép, đảm bảo 100% các công trình đều được cấp phép xây dựng. Trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, bộ phận kiểm tra xây dựng phối hợp với công an phường tiến hành ký cam kết nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị, không kinh doanh quá giờ quy định. Tổ chức ra quân, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, UBND phường Phúc La chỉ đạo cán bộ trật tự đô thị phối hợp với công an phường trực tại các nút giao thông vào giờ cao điểm và kết hợp tuyên truyền cho nhân dân tự giác chấp hành luật an toàn giao thông

Thực hiện: 

Huyền Trang

Viết bình luận

Xem thêm tin tức