UBND Phường Phúc La hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia học tập suốt đời năm 2019, Sáng ngày 01/10/2019,UBND phường Phúc La  triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trong tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018 với nhiều hoạt động thiết thực. UBND phường Phúc La phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, các đoàn thể và chỉ đạo các tổ dân phố, tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân mục đích, ý nghĩa của tuần lễ học tập suốt đời, hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa đọc, liên tục cập nhật thông tin, sách báo, các phương tiện truyền thông đại chúng, biết chắt lọc những thông tin tốt trên các trang mạng xã hội, phát triển phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học được khơi dậy và đẩy mạnh.

 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức hàng năm vào dịp đầu tháng 10 là hoạt động có nhiều ý nghĩa nhằm  tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự tham gia các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người dân. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp trong phường và là nhân tố quan trọng để phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài, từng bước xây dựng xã hội học tập.

Thực hiện: 

Huyền Trang

Viết bình luận

Xem thêm tin tức