UBND phường Phúc La tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 143/KH- BCĐ 197 ngày 16/4/2018 của Ban chỉ đạo 197 trên địa bàn phường Phúc La năm 2018

           UBND phường Phúc La tiếp tục triển khai Kế hoạch UBND phường Phúc La  tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 143/KH- BCĐ 197 ngày 16/4/2018 của Ban chỉ đạo 197 trên địa bàn phường Phúc La, năm 2018.

Theo kế hoạch, UBND phường tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động tại vị trí vi phạm,  lồng ghép vào các hội nghị họp giao ban hàng tuần, hàng tháng. Bên cạnh đó UBND phường đã phân công cụ thể cán bộ và công chức của phường, công an phường đến từng hộ kinh doanh tại các tuyến đường phố để tuyên truyền vận động nhắc nhở nhân dân chấp hành quy định của nhà nước về TTCC, TT ATGT, tiến hành rà soát, thống kê các điểm nóng trên địa bàn có liên quan đến TTCC và TT ATGT để có phương án xử lý giải quyết đồng bộ, triệt để. Công an phường và lực lượng TTĐT có nhiệm vụ thực hiện ký cam kết, lập biên bản nhắc nhở tới các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ trên các tuyến đường phố thuộc địa bàn về việc chấp hành các quy định quản lý đô thị. Duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái phạm, kinh doanh quá giờ quy định, các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.  

Phối hợp chặt chẽ với UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân duy trì, đảm bảo vệ sinh trên các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “ Gọn nhà- sạch phố - đẹp thủ đô”, thực hiện tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần. Tổ chức trồng cây hoa, các tuyến đường xanh tự quản, xóa các điểm đen tập kết rác không đúng nơi quy định, duy trì chăm sóc vườn hoa, nâng cao ý thức trong cộng đồng về bảo vệ môi trường, để phường Phúc La ngày càng “ sáng- xanh- sạch- đẹp”.

Thực hiện: 

Huyền Trang

Viết bình luận

Xem thêm tin tức