UBND phường Phúc La triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, xây dựng công trình để hạn chế xảy ra sụt lún nền đất

Thực hiện Công văn số 2632 /UBND- TNMT của UBND quận Hà Đông  UBND phường Phúc La đã triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, xây dựng công trình để hạn chế xảy ra sụt lún nền đất. 

Theo kế hoạch, UBND phường chỉ đạo Đài truyền thanh tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân khi khoan khai thác, sử dụng nước dưới đất thì phải ký hợp đồng với các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện; xác định rõ trách nhiệm giữa các bên khi xảy ra sự cố trong quá trình khoan giếng. Bộ phận kiểm tra xây dựng phối hợp với tổ dân phố tiến hành kiểm tra, giám sát các hộ gia đình có giếng khoan đang sử dụng phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất về UBND phường trước ngày 20/11/2018. Đối với các hộ gia đình có giếng khoan không sử dụng, thực hiện việc trám lấp giếng khoan theo quy định tại Thông tư số 72/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

UBND phường Phúc La đề nghị UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, các hộ gia đình và toàn thể nhân dân sử dụng nguồn nước sạch tập trung, hạn chế việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc khai thác, sử dụng nước ngầm, xây dựng công trình để hạn chế sụt lún nền đất, đảm bảo an toàn cho đời sống nhân dân.

Thực hiện: 

Huyền Trang

Viết bình luận

Xem thêm tin tức