Về việc tăng cường tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam 2/9

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

25/08/2019

Người ký văn bản: 

Phạm ĐÌnh Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc La

Nơi nhận: 

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam 2/9

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hà Đông về việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam, UBND phường Phúc La đã có Thông báo số 84/TB-UBND ngày 13/8/2019 về tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019) gửi tới các cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ dân phố. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra của Sở VHTT thành phố Hà Nội và UBND quận Hà Đông nhận thấy vẫn còn có cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố chưa treo băng rôn, cờ én tại các cổng chào, cổng trụ sở của đơn vị mình và còn nhiều hộ gia đình chưa treo cờ Tổ quốc, UBND phường Phúc La thông báo:

Thời gian treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc: đợt 2 từ ngày 25/8/2019 đến hết ngày 05/9/2019

  1. 1.     Các Tổ dân phố:

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, trang trí cờ hồng, cờ dây, cờ đuôi én tại Hội trường, cổng chào, các tuyến đường của tổ dân phố (khuyến khích xã hội hóa công tác tuyên truyền).

- Vận động toàn bộ các hộ gia đình trong tổ dân phố treo cờ Tổ quốc đầy đủ, không treo cờ cũ, rách, không đảm bảo tính trang nghiêm.

- Đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, trang trí băng zôn, khẩu hiệu trên địa bàn tổ dân phố; triển khai vận động toàn thể gia đình các đồng chí đảng viên, đảng viên sinh hoạt hai chiều treo cờ Tổ quốc; chỉ đạo các Chi hội thông báo đến các gia đình đoàn viên, hội viên treo cờ Tổ quốc, duy trì công tác tổng dọn vệ sinh môi trường đảm bảo các tuyến đường, ngõ, phố luôn sạch đẹp; tổ chức kiểm tra công tác trang trí, treo cờ Tổ quốc và nhắc nhở kịp thời.

- Đối với các tòa nhà chung cư: Phối hợp với các Ban quản trị thực hiện treo băng rôn, treo cờ Tổ quốc, trang trí cờ én, cờ dây, cờ hồng tại phía trước tiền sảnh của từng tòa nhà.

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học:

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, trang trí cờ hồng, cờ dây, cờ én tại phía trước cổng của cơ quan, đơn vị.

- Duy trì công tác tổng dọn vệ sinh môi trường tại đơn vị mình tạo cảnh quan sạch đẹp chào đón Quốc khánh 2/9.

3. Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể:

Chỉ đạo các chi hội vận động gia đình đoàn viên, hội viên treo cờ Tổ quốc và có kiểm tra việc thực hiện ở các chi hội để vận động, đôn đốc kịp thời. Chỉ đạo các chi hội tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi tr­ường, bóc xoá các quảng cáo rao vặt trái phép để tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, tích cực tham gia các hoạt động mừng Quốc khánh mùng 2/9.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ, HĐND ph­ường (để b/c);

- Các Ban ngành đoàn thể;

- Các Tổ dân phố;

- Các trường học, cơ quan, đơn vị;

- Ban quản trị các nhà chung cư;

- Lư­u: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký) 

 

 

 

Phạm Đình Nam

Xem thêm thông báo